Als u besluit zelf de kaart te repareren, willen wij u op het volgende wijzen:
  • Let bij het opensnijden op dat u niet uitschiet in de kaart en zeker niet in uw handen.
  • Gebruik geen 10 seconde lijm omdat dan een volgende reparatie heel lastig wordt.
Soms worden we gevraagd na een eigen poging de reparatie voort te zetten. De kosten worden dan meestal fors hoger; onderstaand een voorbeeld:

Keycard
Reparatiekosten:
1. Basisreparatie € 30,-
2. Nieuwe onderdelen € 15,-
3. Nieuwe behuizing € 17,50
4. Montage behuizing € 10,-
Totaal € 72,50